Tuesday, July 2, 2013

Force Feeding and Ramadan

With Ramadan starting next week and at least 44 men on a hunger strike and being force fed by the military things are about to get a lot more tense.... The problem is that the military does not have enough torture equipment to force feed the men only at night- and the question becomes what will the military do? Will the military decide that the right to torture the men by force feeding them is a higher calling than the men's religion? Will the military force feed the men during the day? Attorneys from Reprieve raised this issue in a new filing in federal court. Two of the judges have told the government that it must respond by tomorrow. Read the pleading and more about what Reprieve is doing here.

2 comments:

Trần Minh Toàn said...

chim lợn kêu báo điềm gì tớ đêm qua nó cứ đậu ở mái nhà mình và kêu 3 tiếng không biết điềm gì chứ nghe thấy sợ sợ và lo lo
nuôi rùa trong nhà có tốt không ông bác mình đi công tác đem về cho cho rùa bảo nuôi nhưng mình không dám vì sợ linh thiêng, không biết đem lại điều xui gì không
gà trống đẻ trứng có điềm gì gà nhà mình đẻ liên tiếp 5 trứng luôn đấy
cho tru báo điềm gì âm thanh của tiếng chó trú là một sự việc báo hiệu cho một điềm chẳng lành sắp sửa xảy ra.
gà mái gáy là điềm báo gì có làm sao không

Quyen Tran said...
This comment has been removed by the author.